Meny Søk

Norge og stormaktene

Da maktbalansen i Europa begynte å røre på seg på slutten av 1930-tallet, påvirket dette også norsk sikkerhetstenkning. 9. april 1940 ble Norge dratt inn i verdenskrigen.

Nordkalotten ble utover i krigen et stadig viktigere stridsteater i kampen mellom Hitler-Tyskland og de allierte. Felttoget i Nordland i 1940, Murmansk-fronten fra midten av 1941 og Petsamo-Kirkenes-operasjonene høsten 1944 var de klart mest omfattende krigshandlingene i Norge og grenseområdene under andre verdenskrig.

Det tyske angrepet på Norge i 1940 sjokkerte sivile og militære myndigheter, og er blitt viet stor oppmerksomhet i norsk historieskrivning. Den norske stridsevnen har vært satt under grundig søkelys og blitt sterkt kritisert, men også her finnes det nyanser. I alt kaoset klarte norske styrker i sør å bremse den tyske offensiven flere steder, mens de i nord oppnådde bemerkelsesverdige resultater under felttoget ved Narvik.

Kongen og regjeringen flyktet i juni 1940 til London og sluttet seg til de allierte myndighetene i krigen mot aksemaktene. Nye kilder fra blant annet amerikanske og svenske arkiver kaster nytt lys over norsk krigspolitikk og Norges relasjoner til vestmaktene i disse årene.

12 artikler

Utforsk alle tema