I 1935 ble det inngått en avtale mellom britene og polakkene om å bygge to jagere for den polske marinen. 5. mai 1936 ble krigsskipene gitt navnene Grom og Błyskawica. Jageren ORP Grom ble sjøsatt 20. juli 1936. I november ble det installert 120 mm og 40 mm Boforskanoner på skipet.

11. mai 1937 ble det polske flagget høytidelig heist på marinens nye fartøy. Skipssjefen, kommandørkaptein Aleksander Hulewicz, erklærte: ”...ORP Grom overtas av Republikken Polen, og blir dens hele og fulle enhet. Fra dette øyeblikket gjelder det Republikken Polens lov og forskrifter om bord. Hvil!…”

I 1939 førte den spente politiske situasjonen til at øvelser på ORP Grom startet allerede 1. januar, og ute på sjøen 1. februar. Ved månedsskiftet mars-april garanterte både den franske og den britiske regjeringen at de ville komme Polen til unnsetning hvis det kom et tysk angrep. Etter inngåelsen av den tysk-sovjetiske ikke-angrepsavtalen 23. august, steg trusselen mot Polen ytterligere. Da den delvise polske mobiliseringen ble beordret 24. august, befant jagerne seg utenfor Danzig (dagens Gdansk), og to dager senere forberedte sjefen for den polske flåten, kontreadmiral Józef Unrug, en ordre til polakkenes Jagerskvadron om å flytte til Storbritannia i henhold til tidligere inngåtte avtaler mellom de to statene.

Orp Grom

Jageren ORP Grom. Foto: Marinemuseet i Gdynia, Polen.

30. august klokka 12.55 ble ordren "Dyon KT. Peking” iverksatt. Klokka 14.15 forlot tre polske fartøy Polen under befaling av kommandørkaptein Roman Stankiewicz. I tillegg til ORP Grom var det søsterskipet ORP Błyskawica, med kommandørkaptein Włodzimierz Kodrębski som skipssjef, og ORP Burza, under kommandoen til orlogskaptein Stanisław Nahorski.

Under ferden ble jagergruppen observert av tyske skip og fly. Allerede i Nordsjøen 1. september, rundt klokka 9.25, fikk de polske besetningene vite at Tyskland hadde angrepet hjemlandet deres og at krigen var i gang.

Samme dag klokken 13.00, 4,8 mil øst for May Island, møttes de polske fartøyene og de britiske jagerne HMS Wanderer og HMS Wallace. Klokka 17.30 ble Grom, Błyskawica og Burza stasjonert utenfor Leith i Skottland.

Polens skjebne ble beseglet i løpet av få dager, og selv om britene og franskmennene erklærte Tyskland krig 3. september, gjorde de ingenting for å komme polske styrker til unnsetning. Landet ble okkupert av Hitler-Tyskland i vest og Stalins Sovjetunionen i øst.

Den 19. april 1940 ble den polske skvadronen sendt til Nord-Norge, som en del av den allierte responsen på Weserübung. Fra 22. april opererte de polske skipene fra Skjelfjord i Lofoten. Deres oppgave var å ødelegge mål på land.

4. mai, rett etter klokka 8.00, utførte et tysk fly (He 111) et vellykket angrep mot ORP Grom fra en høyde på 5500 meter. Den polske jageren ble truffet av to bomber og sank raskt. Besetningen hadde mindre enn tre minutter på å forlate skipet og redde livet.

"Besetningen hadde mindre enn tre minutter på å forlate skipet og redde livet."

Det oppstod likevel ikke panikk da Grom gikk ned. Sjømennene hjalp hverandre mens de forlot jageren. Zbigniew Gąsiorowski, fanget i et blokkert rom, kastet ut redningsvester helt til skipet forsvant. Båtsmann Józef Drąg trakk sin sårede kamerat ut av skrogets indre, til tross for at han hadde mistet et bein og fikk den andre foten knust.

De overlevende ble reddet av britiske jagere, og overført til slagskipet «Resolution».

59 besetningsmedlemmer omkom i forliset, blant disse ORP Groms maskinoffiser, løytnant Aleksy Leszek Krąkowski. Han ble igjen for å forhindre at fyrkjelene skulle eksplodere. Til sammen omkom 14 underoffiserer av høyere grad, 21 underoffiserer av lavere grad og 23 menige. 16 offiserer og 114 underoffiserer og menige ble reddet.

Groms søsterskip, ORP Błyskawica, er i dag et flytende museum i Gdynia i Polen, åpent for publikum.

Utdrag fra utstillingen "ORP Grom" av Lech Trawicki (kurator, Polen), Krzysztof Godlewski (grafisk designer, Polen) og Ulf Eirik Torgersen (Narviksenteret).