Meny Søk

Krigshistorieprosjektet "I en verden av total krig: Norge 1939-1945".

Et femårig forskningsprosjekt om den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet "I en verden av total krig: Norge 1939-45" representerer et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen skal være preget av komparative og transnasjonale perspektiver og anvende nye metodiske tilnærminger. En av målsetningene er å frigjøre forskningen fra de nasjonale rammene som har begrenset den, og å studere ny tematikk. Prosjektet er ledet fra UiT, med NTNU, IFS og Narviksenteret som sentrale samarbeidspartnere.

Prosjektet tar utgangspunkt i tre primære perspektiver:

1. Krigen i Norge må behandles som ett aspekt av en større europeisk konflikt.

2. Nordkalotten er det geografiske fokuset i prosjektet.

3. Prosjektets nordlige utsyn tjener ønsket om å integrere nye metodiske tilnærminger og konsepter som kjønn, hverdagsopplevelser, identitet og erindring som sentrale metodologiske tilnærminger.

Det nordlige Europa er utsiktspunkt for prosjektet, uten at det avgrenser seg geografisk til denne regionen. Valget er begrunnet med at flere sentrale stormakter og småstater hadde sterke politiske og strategiske interesser knyttet i nord og at området økte i betydning utover krigen. Den norske eksilregjeringens politiske agenda var i 1942 dominert av spørsmål knyttet til Nordkalotten. En annen grunn er at den tyske okkupasjonen i nord førte til en overveldende asymmetri mellom tyskere og den lokale, multi-etniske befolkningen. Det generelle tyske behovet for forsyninger førte til en sterk vekst i den nordnorske økonomien. De enorme tyske rustningstiltakene i nord virket i samme retning. Krigshandlingene som fant sted under Narvik-felttoget 1940, på Litsa-fronten fra 1941 og under Petsamo-Kirkenes-operasjonene fra høsten 1944 var de klart mest omfattende og intense i Norge og grenseområdene.