Meny Søk

Norge
1939–1945

Nye aspekter ved norsk historie under andre verdenskrig –
med Nordkalotten som utkikkspunkt

Tema

Tidslinje

Følg krigens utvikling.

 1. 16. februar 1940

  Altmark-affæren. Den britiske marinen forfølger et tysk tankskip inn i Jøssingfjorden i Rogaland, går om bord og frigir 300 britiske fanger.

 2. 13. mars 1940

  Vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen avbrytes, og en britisk aksjon i Skandinavia avlyses.

 3. 8. april 1940

  Britene legger miner utenfor norskekysten for å avskjære tyske angrep på Narvik.

 4. 9. april 1940

  Operasjon Weserübung. Tyskland invaderer Norge og Danmark i et overraskende angrep. Kongehuset og regjeringen rømmer fra Oslo. Vidkun Quisling gjør statskupp.

 5. 10. april 1940

  Det første sjøslaget mellom tyske og britiske krigsskip utenfor Narvik. Britene må trekke seg tilbake.

 6. 13. april 1940

  Det andre angrepet fra Royal Navy ved Narvik. Tyskerne mister sine siste skip i Ofotfjorden.

 7. 15. april 1940

  Høyesterett går med på å opprette et norsk Administrasjonsråd i Oslo – et midlertidig styre for de okkuperte delene av landet. Quisling avsettes av tyskerne.

 8. 19. april 1940

  Hitler utnevner Josef Terboven til rikskommissær (øverste sivile leder) for det okkuperte Norge.

 9. 22. april 1940

  Den norske regjeringen vedtar å opprette Northraship – et statlig rederi for å holde kontroll over den store norske handelsflåten.

 10. 30. april 1940

  Tyske tropper fra Trondheim og Oslo møtes ved Berkåk i Sør-Trøndelag. Kampen om Sør-Norge er over.

 11. 5. mai 1940

  Den siste norske avdelingen i Trøndelag overgir seg ved Hegra festning.

 12. 13. mai 1940

  Britiske krigsskip bombarderer bygda Bjerkvik i Ofoten og ilandsetter franske fremmedlegionærer til sluttkampen om Narvik. 14 sivile nordmenn mister livet.

 13. 28. mai 1940

  Allierte og norske styrker tar tilbake Narvik fra tyskerne. Samtidig har de allierte begynt å trekke troppene sine ut av Norge.

 14. 7. juni 1940

  Den norske kongefamilien og regjeringen forlater Norge.

 15. 10. juni 1940

  De siste norske styrkene i Nord-Norge kapitulerer.

 16. 25. september 1940

  Administrasjonsrådet avsettes og erstattes av en kommissarisk (midlertidig) regjering dominert av Nasjonal Samling. Alle andre politiske partier blir forbudt.

 17. Vinteren 1941

  Den kommunale nyordningsprosessen settes i gang. Valgte ordførere erstattes av utpekte NS-folk.

 18. 4. mars 1941

  Operasjon Claymore – Det første Lofoten-raidet utført av norske og britiske styrker.

 19. 17. juni 1941

  Organisasjonsfriheten i Norge innskrenkes og settes under tysk forvaltning.

 20. 13. august 1941

  Hitler beordrer at forsvaret av Nord-Norge må styrkes.

 21. August 1941

  De første transportene med sovjetiske krigsfanger ankommer Norge.

 22. 10. september 1941

  Terboven erklærer unntakstilstand i Oslo. Fagforeningslederne Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm blir henrettet.

 23. 20. november 1941

  Forsvarsrådet i London anerkjenner formelt Milorg – organiseringen av den militære motstanden i Norge.

 24. 26. desember 1941

  Operasjon Anklet – Det andre Lofoten-raidet mot Reine og Moskenes.

 25. 27. desember 1941

  Operasjon Archery – Måløy-raidet. Kompani-sjef Martin Linge faller.

 26. 12. januar 1942

  J-stemplingen av jødenes pass iverksettes av Politidepartementet.

 27. 1. februar 1942

  Statsakten på Akershus. Quisling blir ministerpresident for sin egen NS-regjering, fortsatt under tysk kontroll.

 28. 20. mars 1942

  1100 mannlige norske lærere arresteres. Flere hundre sendes på tvangsarbeid i Kirkenes. De fleste slippes fri på høsten.

 29. 30. april 1942

  Brenningen av vestlandsbygda Telavåg. Tyskerne gjennomfører voldsomme represalier mot lokalbefolkningen etter en skuddveksling mellom Gestapo og norske Linge-karer.

 30. 21. september 1942

  Operasjon Muskedunder. Sabotasjeaksjon mot aluminiumsproduksjonen i Glomfjord i Nordland.

 31. 6.-12. oktober 1942

  Unntakstilstanden i Trondheim og store deler av Trøndelagsfylkene. Terboven legger skylden på gjentatte sabotasjeaksjoner.

 32. 26. oktober 1942

  Alle jødiske menn i Norge arresteres og fengsles.

 33. 26. november 1942

  Jødiske kvinner og barn i Norge arresteres. 532 norske jøder deporteres til Polen. De fleste gasses i hjel i Auschwitz.

 34. 25. februar 1943

  Skipet Gotenland deporterer 158 norske jøder ut av Norge. Den siste av tyskernes jødeutsendelser fra landet.

 35. 27. februar 1943

  Operasjon Gunnerside – Produksjonsanlegget for tungtvann ved Vemork-stasjonen i Rjukan i Telemark blir sprengt og ødelagt av norske kommandosoldater.

 36. Juli 1943

  Den tyske tilstedeværelsen i Norge på sitt største. Over 360 000 personer tilhørende okkupasjonsmakten stasjonert i Norge.

 37. 4. oktober 1944

  Britisk flyangrep mot Bergen, 193 personer omkommer.

 38. 25. oktober 1944

  Sovjetiske styrker frigjør Øst-Finnmark.

 39. 28. oktober 1944

  Den brente jords taktikk iverksettes av tyskerne i Finnmark og Nord-Troms. «Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass», er ordren fra Hitler.

 40. 12. november 1944

  Det fryktede tyske slagskipet «Tirpitz» senkes utenfor Tromsø av britiske bombefly.

 41. 27. november 1944

  Fangetransportskipet «Rigel» senkes utenfor helgelandskysten. Rundt 2000 sovjetiske krigsfanger omkommer.

 42. 16. januar 1945

  Det store tyske troppetransportskipet DS Donau går ned i Drøbaksundet etter kraftige eksplosjoner. Roy Nilsen og Max Manus fra Kompani Linge gjennomførte sabotasjen.

 43. 8. mai 1945

  Frigjøringsdagen.