Meny Søk

Andre verdenskrig i nord

Trebindsverket Andre verdenskrig i nord har sitt utgangspunkt i historiemiljøet ved UiT Norges arktiske universitet, og er utgitt på Orkana forlag høsten 2022.

Andre verdenskrig og det tyske angrepet på Norge, med den påfølgende femårige okkupasjonen, var en nasjonal, dramatisk erfaring. Hele landet var okkupert, og den tyske okkupasjonspolitikken var den samme i hele landet, det samme var det norske naziregimet under ledelse av Vidkun Quisling og hans parti Nasjonal Samling. Dette bokverket tar imidlertid for seg hvordan andre verdenskrig ble opplevd og erfart i Nord-Norge og i noen grad også i de nærliggende nordlige nabolandene. Alt i alt utgjør dette en lang rekke tema og emneområder.

4 artikler

Utforsk alle tema