Stort sett alle deler av det norske samfunnet ble berørt av den tyske okkupasjonen mellom 1940 og 1945. Fra det politiske og administrative nivået til sivilbefolkningens hverdagsliv. Likevel må Norge under krigen også sees på som én side av et europeisk, til og med globalt, fenomen. Den norske krigserfaringen var en del av en internasjonal konflikt og langt fra løsrevet det store bildet.

Sentralt for forståelsen er det nordlige perspektivet. Nord-Norge hadde en enorm tysk militær tilstedeværelse gjennom hele okkupasjonen og titusenvis av krigsfanger ble sendt til landsdelen for å bygge festninger, veier og jernbane. Flere av de europeiske stormaktene hadde sterke strategiske interesser i nord, og i 1942 kalte Hitler Nord-Norge for krigens skjebneområde.

Norge under andre verdenskrig fascinerer fremdeles – og ny forskning har nye historier å fortelle.